Metallic Strata, 24" x 60"

Metallic Strata


© Susan McGehee 2016