Zephyr Kimono, 13" x 13"

Next
Zephyr Kimono


© Susan McGehee 2018