Orion Kimono, 13" x 13"

Orion Kimono


© Susan McGehee 2018