Electra Kimono, 36" x 36"

Electra Kimono


© Susan McGehee 2018